Brug teknologien til at skabe mere frihed

Alle mennesker bruger teknologi – og er vi på arbejdsmarkedet, er det for alle en integreret del af næsten alle arbejdsfunktioner. Sundheds- og plejepersonale registrerer og tjekker alt ved hjælp af teknologi, og på kontoret og ude i industrihallerne hjælper it og anden form for teknologi med til at effektivisere de fleste arbejdsfunktioner.

Teknologien kan give frihed

Teknologien kan imidlertid ikke alene være noget, der styrker virksomhedernes og medarbejdernes effektivitet. Den kan også bruges til at skabe mere frihed. Anvender man eksempelvis intranet fra preciofishbone.dk vil man have de bedste muligheder for at dele viden, skabe overblik og få informationer – noget som ellers i mange tilfælde skulle opsøges manuelt og derfor kræve tid og ressourcer. Et intranet fra preciofishbone.dk kan løfte hele organisationen og øge den enkelte medarbejders frihed.

Friheden kan helt banalt omsættes til øget fritid. En del virksomheder arbejder allerede nu med arbejdsuger på fire dage. Det kan kun lade sig gøre, fordi man har indført teknologi, der kan effektivisere så meget, at man kan holde eller endog øge produktiviteten, selv om de enkelte medarbejdere arbejder færre timer hver uge.

Et intranet fra preciofishbone.dk kan også bruges til at skabe frihed i arbejdet, mens det udføres. Opkoblinger hjemmefra sikrer eksempelvis, at medarbejderne kan arbejde lige så effektivt hjemmefra som på kontoret og dermed få et mere fleksibelt arbejdsliv.