De gamle bygmestre

I dag har arkitekter og ingeniører alle mulige hjælpemidler til at sikre, at deres byggerier kommer til at stå mange år ud i fremtiden, men der var ikke de samme muligheder for de game bygmestre. Dem, som gik fra at bygge over stok og sten, til dem, som byggede de store katedraler og vores herregårde og slotte.

De gamle mestre havde ikke så mange remedier og slet ingen maskiner til at sikre, at deres byggerier var i orden. De havde faktisk kun deres viden og den meterstok, som de havde arvet fra deres gamle mester, og som var den målestok, som de brugte til at skabe de fantastiske bygninger, som vi alle i dag står og beundrer.

Bygningsværker som vores egne kongeslotte som Christian den 4 byggede, og ikke at forglemme de store katedraler i Frankrig, Italien, Spanien og andre lande syd for vores grænse. Det er monumenter til guds ære, som er imponerende bygningsværker, og det er noget, som er skabt ud fra den viden, som mestrene havde. Deres teknologi har været begrænset, men deres viden om matematik har været enorm.

De har ud fra de enkelte principper, de har lært, fået bygget hvælvinger og skabt noget, som mange tvivler på arkitekter og ingeniører i dag ville kunne gøre uden brug af computere, men hvem ved, det kan jo være en rigtig god idé til et kommende realityprogram: Hvilken ingeniør kan genskabe noget, som i pragt og magt kan matche fortidens store monumenter.

Nogle af de ældste byggerier, som i dag stadig står, er mange tusind år gamle, noget som vil være en udfordring for arkitekter i dag. Det er det om deres kreationer også står om tusind år og er monumenter over vor tid.