Det gik rigtig stærkt

Da industrien kom flyvende ind fra højre, og der kom industri i landbruget, så startede der en flugt fra landet mod byerne, og der havde industrien også vundet indpas. Arbejdspladserne var færre på landet nu, maskinerne kom snigende ind alle steder, og der kom gang i en ny type af produktion, nemlig sværindustrien. Noget som man skyndte sig at implementere i værftsindustrien og bruge den store arbejdsstyrke til, der nu kom til byerne. Men det var ikke alle, som kunne bruges, der var kamp om alle de arbejdspladser, som opstod, og det stod slet ikke mål med det antal, der drog fra landet mod byerne.

Noget, som også kom til at gå stærkt, var bilindustrien og masseproduktionen på grund af samlebåndet, der blev opfundet af Ford. Pludselig kunne man producere i en hastighed, som før var umulig, og derved få produkterne hurtigere og hurtigere ud til forbrugeren og samtidig få tjent penge i en hastighed, som aldrig er set før.

Fremskridtet bliver hyldet

En af dem, som var meget begejstret efter at have været til verdensudstillingen i Paris var forfatteren Johannes V. Jensen, ja faktisk var han så begejstret, at han skrev digtsamlingen Maskinerne som en hyldest til det, han havde set. Han var resten af sit liv meget optaget af den teknologiske udvikling, der kom til at betyde mere og mere, som tiden gik.

Teknologien kom også til landbruget for alvor. Der kom maskiner til at hjælpe med til at høste og til at få det kørt ind fra marken igen. Det, som tidligere forgik i et noget mere langsomt tempo med heste, foregik nu med køretøjer, det var en helt anden verden, og det gik nu meget hurtigere, end det gjorde før.

Skyggesiden

Industrien kom så hurtigt, at den kom til at skabe en stor gruppe af mennesker, som stod uden arbejde, og byerne havde svært ved at tage imod de mange mennesker, som kom fra landet mod byerne, hvilket skabte en stor gruppe af mennesker, som hang på byens beværtninger, og som boede i de baggårde, der fandtes i de brokvartererne. Noget som gjorde det ekstra svært at komme videre i hverdagen, for alle penge var væk, og børneflokken blev ikke mindre, som tiden gik.

Da først udviklingen var kommet i gang, så gik det stærkt, og der var intet, som kunne stoppe udviklingen. Den kom bare til at løbe hurtigere og hurtigere, og det er en udvikling, som den dag i dag løber stærkere end nogensinde før. Der er intet, som tyder på, at udviklingen er ved at gå langsommere, tværtimod, så virker det som om, alle er på vej mod noget nyt konstant, og den tekniske og elektroniske udvikling er med til at drive os fremad i et stadig højere tempo, mod nye og fremmede mål.