Landbrug og videnskaben

Der er så mange steder, hvor vi i dag bruger videnskab, at vi slet ikke tænker på, at det er opstået et sted, og tidligere var det i landbrug og fiskeri, hvor de store tænkere og opfindere var. For det var der, hvor de kunne gøre livet lettere for sig selv, når de skulle høste, harve eller fange fisk nok til, at livet kunne opretholdes.

Nogle af de steder, hvor vi har kunne se, der har været en enorm udvikling, har været i møllerfaget. Vi har bevæget os fra at stå med to sten, som vi gned mod hinanden, til at lave håndmøller, som kunne kværne mindre mængder af korn ved et håndsving. Senere blev det til, at man brugte stude til at trække et stort sving, som trak og kunne kværne meget store mængder korn i forhold til, hvad man kunne tidligere. Møllerne var i høj kurs, og der blev den gang brugt mange penge og megen tid på at udvikle og sikre, at møllerne var så gode som mulig, så vandmøller blev opfundet, som gjorde, du ikke skulle have dyr til at trække møllen.

Det store vandhjul blev for mange små samfund et samlingspunkt, og kirken var rigtig god at investere i udviklingen af de store hjul og sikre møllerne gode forhold, for det var med at holde samfundet i gang, dengang skulle man jo huske, at der skulle betales til kirken, hver gang møllen kværnede og blev brugt, og der var jo også tiende, en afgift til kirken, som skulle betales.

Vindens kræfter

Senere kom de hollandske møller til, drevet af vinden. Møllerne som kom til at stå højt på voldene i København i mange år, og der var kronen med til at holde dem ved lige for at sikre, der var korn og mel nok til den voksende københavnske befolkning.

Et andet sted, hvor der var udvikling, var i fiskeriet. Der blev brugt megen energi til at finde bedre ruser, som kunne bruges i de danske bugter og havne, og desuden blev der brugt megen tid på at finde på net, som ville holde bedre end dem, man havde i forvejen, og som ville give nogle andre muligheder for at få væsentlig flere fisk med ind end tidligere.

Landbruget har også haft en udvikling, hvor der er kommet bedre muligheder for at få jorden behandlet. Det kunne være harver og muligheden for at vende og kultivere jorden, og der blev selvfølgelig også forsket meget i, hvilke afgrøder som gav det bedste afkast. Derudover så var det meget i herremændenes ønske, at der blev udviklet så meget som muligt, for flere penge som bønderne havde, jo flere penge havde herremanden. Noget som de rige jo altid er interesseret i, for mere vil have mere.